โรงเรียนสมิทธิพงษ์
45/9 ม.7 ถ.พระราม 2 ซ.ท่าข้าม  แขวงแสมดำ  เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
เบอร์โทรศัพท์ 0-2415-7302
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
19 พ.ค. 65 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4
ชุดนักเรียน
18 พ.ค. 65 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2
ชุดนักเรียน
17 พ.ค. 65 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 ระดับปฐมวัย และ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชุดนักเรียน
09 พ.ค. 65 ถึง 11 พ.ค. 65 ซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2565
วันที่ 9+ พ.ค.65 ระดับปฐมวัย
วันที่ 10 พ.ค.65  ระดับ ป.1-3
วันที่ 11 พ.ค. 65  ระดับ ป.4-6
11 เม.ย. 65 ถึง 15 เม.ย. 65 โรงเรียนหยุดวันสงกรานต์
06 เม.ย. 65 โรงเรียนหยุดวันจักรี
01 เม.ย. 65 ประกาศผลการเรียนระดับประถมศึกษา
30 มี.ค. 65 เรียนภาคฤดูร้อน
30 มี.ค. 65 ถึง 01 เม.ย. 65 จำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน