โรงเรียนสมิทธิพงษ์
45/9 ม.7 ถ.พระราม 2 ซ.ท่าข้าม  แขวงแสมดำ  เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
เบอร์โทรศัพท์ 0-2415-7302
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
13 ม.ค. 66 กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2565
แต่งกายชุดกีฬาตามสี กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
09 ม.ค. 66 ถึง 10 ม.ค. 66 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2565
ฝ่ายวิชาการ
30 ธ.ค. 65 ถึง 02 ม.ค. 66 หยุดเทศกาลปีใหม่
28 ธ.ค. 65 กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ฝ่ายกิจการนักเรียน
28 ธ.ค. 65 กิจกรรมทำบุญใส่บาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม