โรงเรียนสมิทธิพงษ์
45/9 ม.7 ถ.พระราม 2 ซ.ท่าข้าม  แขวงแสมดำ  เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
เบอร์โทรศัพท์ 0-2415-7302
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนสมิทธิพงษ์ ตั้งอยู่เลขที่ 45/9 หมู่ที่ 7 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 มีเนื้อที่ 3 ไร่ 150 ตารางวา ประกอบด้วยอาคารเรียน 4 ชั้น 2 หลังและอาคารเรียน 3 ชั้น 1 หลัง

โรงเรียนเปิดทำการสอนเมื่อ วันที่ 17 พฤษภาคม 2530 ในระดับชั้นอนุบาล และประถมศึกษา ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยในปีแรกมีนักเรียน 70 คน ครู 3 คน คนงาน 1 คน และในปีการศึกษา 2534 มีนักเรียนจบชั้นประถมศึกษาปี่ 6 รุ่นที่ 1
เกี่ยวโรงเรียน

อักษรย่อ                  ส.ม.พ.  เป็นอักษรย่อของโรงเรียน
           
สีประจำโรงเรียน       สีฟ้า – ขาว
                              สีฟ้า      หมายถึง   ความสดชื่น  สดใส  ร่าเริง
                              สีขาว    หมายถึง   ความบริสุทธิ์  เยาว์วัย

คติพจน์                   ความรู้คู่คุณธรรม


ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นปาริชาติ


แผนที่โรงเรียน

ติดต่อโรงเรียน

ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนสมิทธิพงษ์

เลขที่ 45/9 หมู่ 7 ซอยท่าข้าม ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

โทรศัพท์ 0-2415-7302 , 0-2416-8652

โทรสาร 0-2848-1885

E-Mail : smithipongse@hotmail.com

www.smithipongse.com