โรงเรียนสมิทธิพงษ์
45/9 ม.7 ถ.พระราม 2 ซ.ท่าข้าม  แขวงแสมดำ  เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
เบอร์โทรศัพท์ 0-2415-7302
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

ตราชั่ง               หมายถึง ความเที่ยงตรง

ดาบ                  หมายถึง ความรู้ประดุจดาบแหลม

ทั่ง                    หมายถึง มีความคงทนดุจทั่ง

ตะเกียง              หมายถึง ความรู้ประดุจแสงสว่างนำทาง

หนังสือ-กุญแจ       หมายถึง กุญแจชีวิตนำไปสู่ความสำเร็จ

ช่อมะกอก            หมายถึง พระเจ้าคอยคุ้มครองโอบอุ้มช่วยเหลือ

บัณฑิต               หมายถึง ผู้รอบรู้ นักปราชญ์

ETHICS             หมายถึง ผู้มีจริยธรรม ,ศีลธรรม , คุณธรรม

NOUS               หมายถึง ผู้มีสติปัญญา