โรงเรียนสมิทธิพงษ์
45/9 ม.7 ถ.พระราม 2 ซ.ท่าข้าม  แขวงแสมดำ  เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
เบอร์โทรศัพท์ 0-2415-7302
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสุภา ใจสบาย
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวภวพร บุญทอง
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวณัฐธิดา เอสระ
ครูอัตราจ้าง