โรงเรียนสมิทธิพงษ์
45/9 ม.7 ถ.พระราม 2 ซ.ท่าข้าม  แขวงแสมดำ  เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
เบอร์โทรศัพท์ 0-2415-7302
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสุภา ใจสบาย
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางศิริพร แก้วหอม
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวกรุณา ปัญญาประชุม
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2