โรงเรียนสมิทธิพงษ์
45/9 ม.7 ถ.พระราม 2 ซ.ท่าข้าม  แขวงแสมดำ  เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
เบอร์โทรศัพท์ 0-2415-7302
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอนุชิดา โชคมงคล
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางจิราพร สมบูรณ์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายสมบัติ สุขสำรวม
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวพรทิพย์ ลิ้มรังษี
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2