โรงเรียนสมิทธิพงษ์
45/9 ม.7 ถ.พระราม 2 ซ.ท่าข้าม  แขวงแสมดำ  เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
เบอร์โทรศัพท์ 0-2415-7302
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายนพดล ดวงมรกต
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวนันทรัตน์ วงศ์ศรีเทพ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายนัฐพล วรนาม
ครู