โรงเรียนสมิทธิพงษ์
45/9 ม.7 ถ.พระราม 2 ซ.ท่าข้าม  แขวงแสมดำ  เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
เบอร์โทรศัพท์ 0-2415-7302
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางกันยากร ตรีโมค
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นายชิณภัทร ภาวัฒนะสุข
ครูอัตราจ้าง

นายภัทรกฤต ออมศิริ
ครูอัตราจ้าง