โรงเรียนสมิทธิพงษ์
45/9 ม.7 ถ.พระราม 2 ซ.ท่าข้าม  แขวงแสมดำ  เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
เบอร์โทรศัพท์ 0-2415-7302
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวชมภัสสร ลิ้มสมสุขทรัพย์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวอาทิตยา ศรพรหม
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวกวิตา ชวประพันธ์
ครู

นางชัญมน ค้าขาย
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3